Leyla Zileli Sempozyum

İçeriğe git

PSİKANALİZİ VAKA ÇALIŞMALARIYLA KEŞFETMEK
 
Sigmund Freud’a göre psikanaliz daima hem bir araştırma uğraşı hem de bir sağaltım yöntemi olmuştur. Önce serbest çağrışım yöntemiyle insan zihnine dair benzersiz bir kavrayış elde eder. Ardından, bulgularını rapor edeceği bir format geliştirmesi gerekir; buna, vaka çalışması adını verir. Son olarak, titizlikle hazırladığı vaka çalışmalarını kuramının altyapısını geliştirmek için kullanır. Nitekim, psikanaliz alanı bu geleneği yansıtacak şekilde, en ilgi çekici, en akılda kalıcı vaka öyküleriyle dolup taşar. Psikanalize merakı henüz başlamış olanlar bile, histerik belirtileri sadece konuşmayla iyileşen Breuer’in genç kadın hastası “Bayan Anna O.” veya yaşamı tuhaf obsesyonel düşünceler ve ritüeller tarafından esir alınmış Freud’un Viyanalı vakası “Fare Adam” karşısında hayrete düşmekten kendilerini alıkoyamazlar. Şimdi olsa otizm tanısı konacak “Dick”in Melanie Klein tarafından yazılan vaka öyküsünü veya Heinz Kohut’un, sosyal açıdan kendisini yalıtmış ve kadınlarla kalıcı ilişkiler kurmakta zorlanan “Bay Z”nin analizini okuyup da büyülenmeden kalabilmek ne mümkündür.
 
Psikanalitik psikoterapi uygulamalarını ve eğitimini ülkemizde ilk başlatanlardan Prof. Dr. Leyla Zileli’yi ölümünün 10. yılında anmak üzere Başkent Üniversitesi, Ankara Çağdaş Psikanalitik Psikoterapiler Derneği ve Hacettepe Üniversitesi iş birliğiyle düzenlediğimiz sempozyumun temasını Psikanalizi Vaka Çalışmalarıyla Keşfetmek olarak belirledik. Tema seçiminde, Leyla Hanım’ın psikanalitik kuramları vaka çalışmaları aracılığıyla öğrencilerine aktarmadaki ustalığından ilham aldık. Sevgili dostu Prof. Dr. Orhan Öztürk’ün sözleriyle, Leyla Zileli’nin “alabildiğine insancıl sevgisini, olağanüstü eşduyum (empati) yetisini, anlaşılması güç durumlar karşısındaki tükenmez sabrını” hem klinik uygulamalarda hem de eğitimde diri tutmak amacıyla, 16-17-18 Kasım 2018 tarihinde Ankara’da Başkent Üniversitesinde buluşabilmek dileğiyle.
ÖNEMLİ BİLGİLER
Bilimsel Program 16-17–18 Kasım 2018 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.
Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir. Simültane tercüme yapılacaktır.
Tüm katılımcılara yaka kartı ve sempozyum çantası verilecektir. Sempozyum düzeninin sağlanabilmesi için yaka kartlarının sürekli takılması rica olunur.
Tüm katılımcılar Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü servislerinden ücretsiz yararlanabilecektir. Servis çizelgesine web sayfamızdan ve kayıt masasından ulaşabilirsiniz.
Tüm katılımcılar katılım sertifikalarını 18 Kasım 2018 tarihinde saat 13:00 itibarıyla kayıt masasından alabileceklerdir.

2. Uluslararası Leyla Zileli Psikanaliz Sempozyumu

Leyla ZİLELİ

LZ-Ana Sayfa 2.jpg
YeniBelge 2018-08-04_43.jpg
YeniBelge 2018-08-04_45.jpg
LZ Ana Sayfa 3.jpg
Ankara Çağdaş Psikanalitik Psikoterapiler Derneği
Sosyal Paylaşım
ALS DESİGN STUDİO
Ali İŞERİ - ANKARA - TURKEY | M: +90 5495499171
HTML5 ve CSS3 © 2018
İçeriğe dön